aktualizováno: 11.12.2018 20:51:03 

P Ř E B O R    V Y S O Č I N Y

 
V Z N I K   S O U T Ě Ž E
 
 
 

V okrese vzniká nová soutěž stolních tenistů

 
 
 
Zakladatel úspěšné Vesnické ligy v ledním hokeji Karel Daniel připravuje další projekt pro neregistrované sportovce
 
JIŘÍ MAREK
Ostrov nad Oslavou/V okrese Žďár nad Sázavou vzniká nová soutěž pro hráče stolního tenisu. Má název: Přebor Vysočiny – soutěž tříčlenných družstev ve stolním tenise neregistrovaných hráčů. Pod projektem je podepsán zakladatel úspěšné Vesnické ligy v ledním hokeji Karel Daniel z Ostrova nad Oslavou.
 
 
Co vás vedlo k založení této soutěže?
Stolní tenis je nádherný sport, který má na našem okrese jednu z nejširších základen v  republice. Po skončení aktivní činnosti ze zdravotních důvodů jsem si říkal, že by bylo škoda tento sport vyřadit ze sportovních aktivit, které dělám.  
 
 
Myslíte si, že bude o tuto soutěž mezi „amatéry“ zájem?
Uvidíme, do sportovní haly chodí hrát pravidelně několik partiček lidí. Třeba někdo z nich dá dohromady nějaké družstvo. Vím, že spoustu lidí hraje stolní tenis po garážích, hospodách nebo v jiných prostorách. Třeba se přihlásí i nějaké družstvo z okolních vesnic. Pro tyto lidi tuto soutěž zakládám - z okresu Žďár nad Sázavou.
 
 
Co od této soutěže očekáváte?
Především to, že se hrou budou hráči bavit a hru si užijí. Samozřejmě, že pokud se výsledky dávají do tabulky, musí mít soutěž nějaká pravidla.
 
 
Od kdy a kde se soutěž bude hrát?
Termín pro podání přihlášek je stanoven na 10. listopadu. Všechny zápasy se budou hrát ve sportovní hale ve Žďáře nad Sázavou. Jsou tam tři stoly, tak předpokládám, že jedno utkání se odehraje za hodinu nebo hodinu a půl. Podle přihlášených družstev bude provedeno rozlosování na celou sezónu včetně časů.
 
 
Jak finančně náročné bude účast v soutěži pro družstva?
Dle počtu družstev se bude odvíjet i výše startovného. Nevratný vklad na provozní náklady soutěže bude činit minimálně 500,- Kč. Jedno utkání bude stát 200,- Kč - 100,- korun pro jedno družstvo.  
 
 
Máte v plánu již nějaký systém soutěže?
Určitě. Hrát bude  každé družstvo s každým minimálně jednou. Systém soutěže bude přizpůsoben počtu přihlášených družstev. V samotném zápase nastoupí družstvo se třemi hráči, přičemž bude hrát každý s každým na 3 vítězné sety a jednu čtyřhru.
 
 
Jakým způsobem se můžou zájemci přihlásit?
Především každé družstvo v první řadě musí vyplnit přihlášku. Poté již jenom vyplní soupisku družstva. Posledním formulářem, který budou potřebovat je zápis o utkání. Ten se při utkání vyplňuje třikrát, a to pro domácí, hosty a řídící komisi. Té se zápis bude předávat na zimním stadiónu do schránky Vesnické ligy. Všechny formuláře a tiskopisy jsou k dispozici na stránkách této soutěže. Jinak komunikace s vedoucími jednotlivých družstev bude probíhat převážně e-mailem - zasílání zpravodajů a ostatních provozních záležitostí.
 
 
A co pravidla?
Těžko asi vymýšlet nějaká specifická pravidla pro tuto soutěž. Proto se bude se hrát podle pravidel stolní tenisu s jedinou výjimkou. Pálky nemusí mít potahy odsouhlaseny ITTF, ale musí mít povrch jedné strany pálky jasně červený a povrch druhé strany černý, bez ohledu na to, zda hráč obě strany používá ke hře.
V setu se hraje do jedenácti a podání se střídá po dvou podáních. Zápas se hraje na tři vítězné sety. V utkání by měl být znám vítěz, protože při rovnosti bodů bude rozhodovat poměr setů, popř. poměr míčků. Proto do zápisu potřeba zapisovat skutečné odehrané míčky.
Za družstvo může nastoupit více hráčů, protože lze v utkání i střídat. Abychom se vyhnuli problémům s míčky, bude se hrát jednotnými, a to DOUBLE HAPPINESS *** 40 mm (tři hvězdičky), které budou u mne k dispozici ke koupi a k utkání je poskytne vždy domácí družstvo.
Družstva budou za vítězství ohodnoceny 3 body, za prohru 1 bodem a za kontumaci žádným bodem.  
 
 
A co hráči, kteří hráli aktivně stolní tenis, nemyslíte, že to ostatním znepříjemní?
Bývalý aktivní hráči se můžou zúčastnit, ale v družstvu může být pouze jeden hráč, který byl v minulosti registrován ČSAT. Na druhou stranu nemám strach, že by to ostatním znepříjemnili, protože již po prvním ročníku není problém udělat skupiny dle výkonnosti (více skupin ze kterých by se postupovalo a sestupovalo).
 
 
Soutěžní řád máte. Dozná ještě změn?
Soutěžní řád nemusí být konečný, každopádně v něm budou každý rok nějaké úpravy, které vyplynou ze skutečností, které nastanou v průběhu soutěže. Vše je jenom na domluvě s vedoucími družstev.  
Před prvními zápasy proběhne schůzka vedoucích mužstev, kde se upřesní ostatní provozní záležitosti. Všechny organizační věci jsou k dispozici v soutěžním řádu, který je dostupný na internetových stránkách www.stolnitenis-preborvysociny.wbs.cz. Zde jsou i ostatní kontaktní údaje.
 
 
Plánujete slavnostní vyhlášení prvního ročníku Přeboru Vysočiny, tak, jak je to zvykem ve Vesnické hokejové lize ?
Vyhlášení výsledků Přeboru Vysočiny ve stolním tenisu neregistrovaných hráčů proběhne na Sportovním plese v Ostrově nad Oslavou 20. března 2010.
 
 
 
TOPlist

© www.stolnitenis-preborvysociny.wbs.cz | 2009-2018 | Created by Ondřej Daniel